Golf förlänger livet

Vi gör det genom Hills Golf & Sports Club!

Golf liksom annan fysisk motion är en god investering för hälsan visar forskning. Ett forskarlag från Karolinska Institutet presenterar nu en undersökning av hälsoeffekterna av golf – en lågintensiv fysisk aktivitet som drygt 600 000 svenskar ägnar sig åt. Studien, som bygger på uppgifter om 300 000 svenska golfare visar att golf är förknippat med positiva hälsoeffekter. Dödligheten bland golfspelare är 40 procent lägre än i övriga befolkningen, vilket motsvarar en ökad förväntad livslängd med fem år för en golfspelare jämfört med en icke-golfspelare.

Professor Anders Ahlbom, som har lett studien tillsammans med Bahman Farahmand, är inte förvånad över resultaten. Han menar att golf innehåller flera moment som är bevisat hälsosamma.

– En golfrunda brukar innebära att man är ute fyra till fem till timmar och promenerar i rask takt sex till sju kilometer, något som man vet ger goda hälsoeffekter. Man spelar golf högt upp i åldrarna och det finns även positiva sociala och psykologiska inslag i golfspelandet som kan bidra, säger Anders Ahlbom.

Studien utesluter inte att andra faktorer än själva golfspelandet, exempelvis en allmänt sund livsstil, är orsak till en del av den minskade dödlighet som ses bland golfspelare. Forskarna bedömer det dock sannolikt att golfspelandet i sig har stor betydelse. Golfspelare har lägre dödlighet oberoende av kön, ålder samt vilken socialgrupp de tillhör. Effekten är större för golfspelare med arbetaryrken än för golfspelare med tjänstemannayrken. Allra lägst är dödligheten i den grupp golfspelare som har lägst golfhandikapp, alltså de skickligaste spelarna.

– För att behålla ett lågt handikapp måste man spela ganska mycket, så det talar för att det till stor del är själva golfspelandet som ligger bakom de goda hälsoeffekterna, säger Anders Ahlbom.

Publikation: “Golf – a game of life and death. Reduced mortality in Swedish golf players”, Fahramand B, Broman G, de Faire U, Vågerö D & Ahlbom  A., Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, maj 2008.

 

 

För mer information, kontakta:

Professor Anders Ahlbom
Institutet för Miljömedicin (IMM)
Tel: 08-524 874 70
Mobil: 070 324 74 70
E-post: Anders.Ahlbom@ki.se

 

Pivot Management Golf