Om oss

Pivot Management

Under år 2020 fick vi en rad förfrågningar om att vara med och utveckla projekt och bistå fastighetsägare med experthjälp inom förädling av fastigheter, hyreskontrakt, projektledning och byggentreprenader. Året därpå, 2021, tog vi fram en affärsplan för bolagets färdriktning under de närmaste tre åren. I mars 2021 startade vi upp ett antal projekt med framtagande av FFU, upphandling av entreprenörer.

Utifrån ett holistiskt perspektiv tar vi ansvar för hela processen med alla dess discipliner åt våra kunder. Det gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi gör det med engagemang, glädje och stolthet!

Pivot Management har gedigen bakgrund från hela byggindustrikedjan vilket gör att vi får en helhetsbild av det som är det primära för kunderna. Med god entreprenörsanda lotsar vi kunderna och för projekten framåt hela vägen från start till mål.

Vi utgår från vårt huvudkontor på Enekasvägen 4 i Uddevalla, men vi tar oss an projekt i hela Västra Götaland.