Tjänster

Med engagemang och målstyrning i fokus erbjuder vi följande tjänster:

Construction Management

Vi projekterar och leder produktionen genom att vi tar ansvar för hela processen. Vi gör det i nära samarbete med beställarna och föredrar att göra detta genom Partnering.

Projektledning

Vi leder projektet från start till mål.

Vi kan erbjuda komplett projektledningsteam med alla discipliner då vi har samarbetsavtal med särskilt utvalda konsultföretag.

Byggledning

Vi leder byggproduktionen och är en del av projektorganisationen.

Projekteringsledning

Vi leder projekteringen på ett effektivt och strukturerat sätt.

Partneringspecialist

Med vår gedigna erfarenhet inom partnering tar vi dig tryggt med på Parneringentreprenaden.

Vi erbjuder att ta hand om upphandlingar, vara partneringledare eller vara partneringentreprenör.

Kvalité – Miljö – Arbetsmiljö

Vi tar fram ledningssystem för ISO 14001- 9001-45001 eller delar av ledningssystem som processkartor, dokument och rutiner enligt önskemål.