KMA Certifiering

KMA certifiering av kvalité 9001, miljö 14001 samt arbetsmiljö 45001. Start januari 2022 och färdigställande i juni 2022.

 

 ISO Certifiering