Kv Hegardt, Uddevalla

Ombyggnad fläktrum med tillhörande ventilation, kyl och elinstallationer. Projektstart februari 2022 och färdigställande i maj 2022. Entreprenadkostnad ca 4 mkr.