Kv Hegardt, Uddevalla

Ombygggnad av kontorslokaler i centrala Uddevalla där 55 nya arbete skapas och Svenska kyrkan är hyresgäst.

Pivot Management utför projektering, projektledning